Общи условия за ползване

На тази страница ще намерите информация относно общите правила и условията за ползване на „сайта“ (www.zelanos-realty.bg), както и начините по които предоставяме нашите услуги. Моля, прочетете внимателно информацията по-долу, преди да започнете да използвате сайта!

Общите правила и условията за ползване очертават:

Всички “материали” (в това число лога, снимки/фотографии, видеа, графики, текстове, превод на текстове и цитати, но не само) публикувани на „сайта“ са собственост на нашата компания (Зеланос Риълти Сълюшънс ЕООД) или на наши партньори. Съгласно Закона за авторското право и сродните му права (ЗАПСП) обект на авторското право е всяко произведение: в това число фотографски произведения и произведения, създадени по начин, аналогичен на фотографския - ч.3 (1) т.7;  както и преводи и преработки и те принадлежат на лицето, което ги е направило чл.9., за това те са защитени по ЗАПСП на Република България. Всяко "неправомерно използване на материали” от „сайта“, от трети лица, ще бъде счетено за нарушение на „Общите правила и условията за ползване“, и ще бъде предмет на съдебен иск от страна на съответния носител на авторското право. 

Когато се използват „материали“ (текстове, снимки, или друга информация) от “сайта”, с цел да бъдат публикувани на другo място с информационна цел, е необходимо ясно да бъде посочен авторът и източникът с линк към съответната страница от “сайта”, на която тази информация е била публикувана първоначално (Лиценз CC BY).

За "неправомерно използване на материали от сайта“ се счита, всяко използване на "материали" в следните случаи: за комерсиални цели, без да е поискано писмено разрешение от нашата компания: за информационни цели, без да е спазено изискването за посочване на автора и източника с линк към съответната страница от “сайта” (Лиценз CC BY).

ИЗКЛЮЧВАНЕ НА ОТГОВОРНОСТ

*** Цялата информация (в т.ч. текстове и описания на обекти „недвижими имоти“, текстове на статии и др.), публикувана на “сайта”, е единствено с информационна цел - не представлява финансов или правен съвет и не е препоръка за сделки/инвестиции с недвижими имоти! Публикуваните материали не бива да се приемат като препоръка или съвет, и не заместват професионалната консултация със специалист - брокер или юрист!

Ние не носим отговорност:

Влизайки в договорни отношения с нашата компания или трети страни наши партньори, правата и отговорностите на страните се определят в друг договор, който няма никакво, или има само частично отношение към настоящите Общи правила и условия. 

ПРОМЯНА И РЕДАКЦИЯ

Запазваме правото си да променяме, допълваме и премахваме Общите правила и условия за ползване, GDPR – политика за личните данни, Политика за бисквитките, както и всяка друга информация и материали на „сайта“, без задължение за изрично уведомяване за извършените промени.


При въпроси относно общите правила и условия за ползване, GDPR и политиката за бисквитките, може да ни пишете на office@zelanos-realty.bg.